1. رد کردن منو
  2. رد کردن محتوا
  3. رد کردن فوتر

لیست مشتریان سیستم بیسیم آیدین

 

لیست تعدادی از مشتریان سیستم تاکسی بیسیم و GPS آیدین

 

 

 نام مدیر : آقای شراهی

 موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند فهیم

 آدرس : تهران - خیابان فرجام ابتدای خیابان اردیبهشت

 

 

 نام مدیر : آقای رضایی - ریاست محترم اتحادیه تاکسی سرویس ارومیه

 موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند اروم صفا

  آدرس : شهرستان ارومیه خیابان رسالت

 

 

 نام مدیر : آقای امینیان

 موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند نوین

 آدرس : تهران - کاشانک خیابان محمدی

 

 

 نام مدیر : آقای محمدحسین رجایی

 نام موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند آسمان یزد

 آدرس : یزد

 

 

 نام مدیر : آقای روشن

 نام موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند صدف

 آدرس : تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی

 

 

 نام مدیر : آقای نقی زاده

 نام موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند صداقت کرج

 آدرس : کرج کمال شهر

 

 

 نام مدیر : آقای ارجمندی - محبوب

 موسسه: تاکسی بیسیم 1633 لنگرود

 آدرس : لنگرود

 

 

 نام مدیر : آقای محمدحسین رجایی

 نام موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند آسمان یزد

 آدرس : یزد

 

 

 نام مدیر : آقای رعیت

 موسسه: تاکسی بیسیم هوشمند کاشان

 آدرس : کاشان - خیایان امام

 

 

 نام مدیر : آقای حسینی

 موسسه: تاکسی فرید

  آدرس : شهرستان قم خیابان 30متری قائم

 

 

 نام مدیر : آقای نماززاده

 موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند طنین

  آدرس : شهرستان ارومیه خیابان ورزش

 

 

 نام مدیر : آقای مطلبی

 موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند صفا

 آدرس : تهران- فلکه دوم صادقیه - ابتدای بلوار فردوس پاساژ اعتمادی

 

 

 نام مدیر : آقای بخارایی

 موسسه: تاکسی تاکسی بیسیم هوشمند گنبد

 آدرس : گنبد کاووس

 

 

 نام مدیر : آقای مجید فرح نیا

 موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند چلچله

  آدرس : شهرستان نیشابور

 

 

 نام مدیر : ماهرو

 موسسه: تاکسی بی سیم هوشمند میلاد

  آدرس : شهرستان جاجرم