1. رد کردن منو
  2. رد کردن محتوا
  3. رد کردن فوتر

دستگاه کارتخوان ویژه موسسات تاکسی تلفنی

با توجه به سابقه طولانی شرکت در اتوماسیون موسسات حمل و نقل بویژه آژانسهای تاکسی تلفنی در اقصی نقاط کشور، وجود دستگاهی جهت اتوماسیون ورود رانندگان بشدت احساس می شد که در این راستا متخصصان شرکت موفق به طراحی و ساخت دستگاه کارتخوان با ویژگیهای منحصربفرد شدند.

امکانات دستگاه:

1- استفاده از تگهای مخصوص بجای کارت برای هر راننده که این تگ ها بصورت جاسوئیچی بوده و نگهداری آن برای رانندگان بسیار راحت است.

تگ جاسوئیچی

 

2-نمایش سرویس راننده هنگام برگشت از سرویس (با گرفتن جاسوئیچی جلوی دستگاه)

3-دریافت مبلغ دریافتی راننده از مسافر

4-در صورتی که دریافتی راننده ار مبلغ پایه آژانس زیاد باشد، راننده باید علت اضافه دریافتی را، توسط کلیدهای تعبیه شده در دستگاه وارد نماید.

5-نمایش نوبت راننده در صورتی که راننده در سرویس باشد.

6-نمایش بدهی راننده به آژانس

7-نمایش محدودیت سرویس دهی به راننده در صورتی که بدهی وی بیش از حد مجاز تعریف شده توسط مدیریت آژانس باشد.

8-در صورتی که راننده توسط مدیریت ممنوع السرویس شود روی دستگاه نمایش داده می شود

و....

دستگاه کارتخوان ویژه تاکسی تلفنی1